Tổng quan về MP
MP的概述

MP sẽ mua loại tiền kỹ thuật số của riêng Liberty. MP có thể nhận được thông qua giao dịch bán hàng hóa, bảo hiểm đầu tư và các khoản giảm giá hàng ngày của người bán. Giá trị của nó tăng với tốc độ lên đến 5% mỗi ngày,

Và sẽ tiếp tục được đánh giá cao khi số lượng người dùng toàn cầu tăng lên.

Người dùng tạo ra Token MP qua việc Khai thác
用戶挖礦產生MP代幣

Việc khai thác của người dùng tạo ra token MP mới mỗi ngày, sau đó token này có thể được rút ra, tiêu dùng hoặc đầu tư.

Mỗi lần người dùng tải ảnh chụp biên lai hoặc mỗi lần tiêu thụ trên nền tảng, hệ thống sẽ trao tặng số điểm khai thác tương ứng. Những điểm khai thác này sẽ được dùng để phát hành token MP mỗi ngày thông qua hoạt động khai thác của người dùng.

Cấp độ người dùng và Hoàn tiền:Bốn cấp độ Người dùng
用戶級別和返利: 四種用戶級別

Hệ thống sẽ phát hành token MP với tỷ lệ 0,01%-0,1% mỗi ngày dựa trên tổng số điểm khai thác của người dùng;

Giá trị của MP sẽ tăng 1% -5% mỗi ngày. Người dùng được chia thành 4 loại như sau: 

 • Người dùng đã đăng ký

  Người dùng đã đăng ký mặc định

  Chiết khấu hoàn tiền 0,01% mỗi ngày

 • Người dùng chính

  Giới thiệu 1 người dùng hợp lệ
  Chiết khấu hoàn tiền 0,03% mỗi ngày

 • Người dùng hạng trung

  Giới thiệu 2 người dùng hợp lệ
  Chiết khấu hoàn tiền 0,06% mỗi ngày

 • Người dùng cấp cao

  Giới thiệu 3 người dùng hợp lệ
  Chiết khấu hoàn tiền 0,1% mỗi ngày

Ghi chú:

• Sau khi đăng ký, bạn sẽ tự động trở thành người dùng đã đăng ký.

• Người dùng hợp lệ là người dùng đã tiêu dùng và sử dụng dịch vụ trên nền tảng MagniPay.

Hệ thống trả thưởng
獎勵機制

MagniPay không chỉ là một nền tảng tiêu dùng xuyên biên giới mà còn là nền tảng kinh doanh lý tưởng dành cho bạn.

 • Phần thưởng hoàn tiền hàng ngày

  Token MP được phát hành mỗi ngày dựa trên điểm khai thác của người dùng và có thể được sử dụng để rút, tiêu dùng hoặc đầu tư.

 • Phần thưởng Giới thiệu Tiêu dùng

  Khi người được giới thiệu tiêu dùng trên MagniPay, bạn cũng có thể nhận được phần thưởng tương ứng.

 • Phần thưởng Giới thiệu Đầu tư

  Khi người được giới thiệu đầu tư trên MagniPay, bạn cũng có thể nhận được phần thưởng tương ứng.

Triển khai toàn cầu - Cơ chế nút tiêu dùng
佈局全球消費節點機制

Các nút mạng toàn cầu: MagniPay đã thiết lập các nút phân tán trên toàn thế giới. Mỗi máy khai thác tương ứng với một nút. Mục đích của việc thành lập các nút là để xử lý dữ liệu tốt hơn và đảm bảo rằng mọi đơn hàng của khách hàng là đúng, hợp lệ và có thể theo dõi được. Mỗi nút tương ứng với một máy khai thác, khách hàng có thể mua máy khai thác để hưởng lợi ích mà nút mạng mang lại.

Tất cả các quyền đã được bảo hộ © 2020-2022 MagniPay GROUP