Bảo hiểm đầu tư: đầu tư hộ tống
投資保險:為投資保駕護航
 • 1

  Tại MagniPay, khoản đầu tư của người dùng được hưởng sự bảo vệ toàn diện.

 • 2

  Đảm bảo sự đánh giá cao của MP sẽ cho phép tất cả người dùng nắm giữ nó để tận hưởng những lợi ích của sự đánh giá cao của nó.

 • 3

  Trong quá trình thực hiện dịch vụ này, nếu có bất kỳ sai sót nào, Mai Libao sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 • 4

  MagniPay là nền tảng đầu tiên và độc quyền trong ngành cung cấp dịch vụ bảo hiểm đầu tư.

 • 5

  MagniPay sử dụng ngành đầu tư làm khuôn khổ để xây dựng sự gắn bó với người dùng.

 • 6

  Đối với những người dùng trung thành của MagniPay, các lợi ích bổ sung sẽ được cung cấp.

 • 7

  Chi 10% tổng vốn đầu tư và được bảo vệ 100% vốn đầu tư.

Tất cả các quyền đã được bảo hộ © 2020-2022 MagniPay GROUP