Bảo hiểm đầu tư: Biện pháp bảo vệ trong đầu tư
為用戶的投資保駕護航
 • 1

  Khoản đầu tư của người dùng vào bất kỳ tổ chức hoặc nền tảng nào được bảo vệ rủi ro đầy đủ tại MagniPay.

 • 2

  Nếu người dùng đầu tư thắng lợi, khoản bảo đảm này sẽ mang lại lợi nhuận gia tăng, song hỷ lâm môn.

 • 3

  Nếu chẳng may đầu tư thất bại thì cũng không cần lo lắng vì MagniPay sẽ chịu toàn bộ số tiền lỗ. Điều này sẽ giúp người dùng giảm cảm xúc tiêu cực và thể hiện tính nhân đạo trong các dịch vụ của MagniPay.

 • 4

  MagniPay là nền tảng độc nhất và duy nhất có thể cung cấp dịch vụ bảo hiểm đầu tư trong toàn ngành.

 • 5

  MagniPay làm tăng sự gắn bó của khách hàng đối với ngành đầu tư.

 • 6

  MagniPay cung cấp cho người dùng nhiều lợi ích bổ sung.

 • 7

  Người dùng chỉ cần phân bổ 10% tổng mức đầu tư để mua bảo hiểm đầu tư là có thể được bảo vệ tuyệt đối.

Tất cả các quyền đã được bảo hộ © 2020-2022 MagniPay GROUP